Restaurant hero image

Yuzu Japanese Restaurant

1361 Old Northern Blvd, Roslyn, NY 11576

Yuzu Japanese Restaurant - Roslyn, NY

1361 Old Northern Blvd, Roslyn, NY 11576 Call us today: (516) 621-8868